velikost textu

Vladimír Grégr a architektura mezi dvěma světovými válkami v ČSR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vladimír Grégr a architektura mezi dvěma světovými válkami v ČSR
Název v angličtině:
Vladimír Grégr and architecture in Czechoslovakia during the interwar years
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eva Sosnovcová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Id práce:
75077
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Architektura mezi dvěma světovými válkami je známa především svým důrazem na funkčnost a racionalitu. Mainstream architektonické avantgardy se z hlediska vědy zaměřil na sociální a ryze praktickou stránku staveb, mezitím co se v jisté dvojpolárnosti zabýval i projekty soukromých vil vyšší střední třídy. Tuto stránku architektury však doplňovaly paralelně existující odlišné tendence vyznačující se svou organičností, které můžeme zaznamenat hlavně mimo ustavené avantgardní architektonické spolky. Takové tendence upozaďují architekturu jako vědu a vkládají do ní emocionalitu a (mnohdy vysoké) umělecké ambice. Řeší její individuální a uměleckou stránku bez ohledu na širší dopad ve společnosti. Hodnotu a význam tohoto tématu dokládá rozšiřující se zájem historiků moderní architektury, jenž dokazuje, že tomuto tématu nehrozí opomenutí. Individuálnost, organická stránka meziválečné architektury byla na dlouhou dobu zastíněna zájmem právě o „populární“ racionalistické (funkcionální) koncepty. Pro dobré pochopení jak funkcionalistické tak organické architektury je vhodné poznat obě strany téže mince, kterou obrazně dohromady vytváří v době meziválečné avantgardy. I přesto, že jsou tyto významné koncepty, funkcionalismus a organická architektura, formálně odlišné, jejich společným cílem je vyhovět specifickým požadavkům zákazníka. V čem se ale naopak rozcházejí je způsob, jakým reagují na lokalitu, kde by stavba měla stát. V tomto aspektu mě právě zaujalo pojetí aerodynamických a organických konceptů, které i v této rovině klade důraz na okolí stavby. Výstupem tohoto pojetí (i když mnohdy jen teoretickým) je výsledná forma objektu, která se konkrétnímu prostředí tvarově i materiálově přizpůsobuje.
Abstract v angličtině:
The subject of this thesis is Czech architect Vladimír Grégr (1902-1943). His buildings are mainly in Prague, and concentrated in the Barrandov Terraces area. So far academic scholarship has focused on the aerodynamic aspect of his work, a trend which was also current in Germany and Poland, and represented by a group of architects called Der Ring, which included figures such as Hugo Häring, Hans Scharoun, Adolf Rading, Max and Bruno Taut. While this influence is certainly present in Grégr´s buildings that date from 1930-33, it occupies a relatively minor part of his career as a whole, when compared to subsequent projects dating from 1933-1940. The end of this second period is marked by his arrest by the Nazis, an imprisonment which lasted until his execution in Plötzensee in 1943. It was during this second phase when Grégr constructed romanticized Spanish villas, resembling cottages with their saddle roofing, wooden shutters and arcades. As yet we can only speculate as to why he changed his architectural style, but it appears to be a deliberate regression from Functionalism and has more in common with Frank Lloyd Wright, Czech folk architecture and elements of the German trend, heimatstil. I also describe parallel cases in Czech architecture of the same period, which suggests that Grégr’s approach to creating an ideal home for his clients was not exclusive. The thesis includes a chronological survey of the architect´s buildings that illustrate this aesthetic development, and leaves further scope for research into his activities in the field of interior design and his work for ČSD (Czechoslovak Railways). I hope that this thesis will compensate a little for the debt which art history has to Vladimír Grégr.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Sosnovcová 572 kB
Stáhnout Příloha k práci Eva Sosnovcová 237.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Sosnovcová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Sosnovcová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. 114 kB