velikost textu

Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů
Název v angličtině:
The identity and basic religious principals of the Copts in Egypt
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
prof. ThDr. Pavel Filipi
doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter
Id práce:
75020
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním tématem předkládané práce Je problematika identity koptské komunity v Egyptě. Zaměřila jsem se především na kolektivní konstrukci koptské identity prostřednictvím koptského křesťanství ve druhé polovině 20. století. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století byl díky aktivitám hnutí nedělních škol započat proces církevní reformy, která probíhá až do dnešních dnů. Reforma je zaměřena na vytvoření takového způsobu identifikace egyptských Koptů, který zdůrazňuje apoštolský původ Koptské orthodoxní církve, mnišské hnutí, hodnoty martyrologií a persekuce Koptů.
Abstract v angličtině:
The present work explores Coptic community in connection with its identity. The major focus in the work is on the social and religious construction ofthe Coptic identity in the second half of20th century. In the late 1960s and 1970s the Sunday School Movement brought about an age of reform in the Coptic Church that continues to this day. A Iarge part of the reform has been to identify their origins as apostolic, monastic and marked by martyrdom and persecutions. The political developement in 1970s and 1980s strenghtened complex of inferiority among Copts. In order to preserve specific culture codes the Coptic community has adapted to contemporary political and social conditions by creating ofso called Coptic environment. The Coptic church gave to its adherents saťe and free living conditions deprived of any Muslim elements. The church provides social services, education in Sunday schools and other leisure time activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viola Pargačová, Ph.D. 6.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viola Pargačová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viola Pargačová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Pavel Filipi 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter 170 kB