velikost textu

Faustovský mýtus u Jana Švankmajera v divadle a ve filmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faustovský mýtus u Jana Švankmajera v divadle a ve filmu
Název v angličtině:
Myth of Faust by Jan Švankmajer in the theatre and the film
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Petra Marešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponent:
prof. Jaroslav Etlík
Id práce:
74986
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce dokumentuje i kriticky hodnotí divadelní a filmovou tvorbu známého režiséra a scénáristy Jana Švankmajera, a to z hlediska jeho zpracování faustovského mýtu. Práce se zabývá především jeho třemi ranými divadelními inscenacemi z počátku šedesátých let v divadle Semafor (dvě z nich – Johanes doktor Faust a Sběratel stínů – mají přímou vazbu na faustovský mýtus) a Švankmajerovým druhým celovečerním filmem Lekce Faust, který je vlastně shrnutím předešlých faustovských motivů i jejich osobitou interpretací. Úvodní kapitola se podrobně věnuje vývoji faustovského mýtu a jeho hlavním atributům. Jejich znalost je pak nutná pro další výklad a rozbor Švankmajerových pokusů o zpracování tohoto tématu.
Abstract v angličtině:
This diploma project summarizes and evaluates theatre and film writings of a well-known director and scriptwriter Jan Švankmajer. It focuses only on faustian myth in his writings.The project deals particularly with his three early theatre productions from the beginning of sixties in the theatre Semafor ( two of them – Johannes doktor Faust a Sběratel stínů – are directly connected to faustian myth) and his second feature film Lekce Faust. In fact, this film is actually a summary of his earlier faustian themes and their distinctive interpretation. The introductory chapter deals in detail with the development of faustian myth and his main attributes.Their knowledge is necessary for futher commentary and analysis of Švankmajer´s efforts to work on this theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petra Marešová 946 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petra Marešová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petra Marešová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jaroslav Etlík 203 kB