velikost textu

Protižidovské zákonodárství v Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1942 a jeho poválečný vývoj do roku 1949

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protižidovské zákonodárství v Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1942 a jeho poválečný vývoj do roku 1949
Název v angličtině:
Anti-Jewish legislation of Bohemian and Moravian Protectorate 1939-1942 and its further post war development until the year 1949
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Edita Votočková
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
74958
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Edita Votočková 16.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Edita Votočková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Edita Votočková 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB