velikost textu

Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů v České republice
Název v angličtině:
Changes and continuity in personal identities among Kabyl immigrants to the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
Id práce:
74905
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená disertační práce zaznamenává rozhovory a pozorování týkající se kabylských imigrantů v České republice. Pomocí antropologické metodologie a nejrůznějších teorií sociálních věd jsou tyto data srovnávány se studiemi alžírské imigrace ve Francii. Také jiné imigrantské komunity v Evropě slouží pro komparativní účely. Všechny tyto studie včetně této disertační práce ukazují, že sociální identita je flexibilní, dynamická a sociálně konstruovaná jako odpověď na různorodé sociální podmínky, se kterými se imigranti setkávají.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis reports original interviews and observations concerning the adjustments made by Kabyl immigrants to the Czech Republic. Following anthropological field methodology and social sciences theories these data are contrasted with studies elsewhere concerning Algerian immigrants to France. Other immigrant communitites are also considered for comparative purposes. All of these studies including this thesis demonstrate that social identity is flexible, dynamic and socially constructed in response to various social circumstances encountered by the immigrants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Pargač, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Brouček, CSc. 68 kB