velikost textu

Subkultury a odraz jejich oděvních trendů ve vyšších ročnících ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subkultury a odraz jejich oděvních trendů ve vyšších ročnících ZŠ
Název v angličtině:
Subcultures and the reflection of their dressing trends in eight and ninth graders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Haincová
Vedoucí:
Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Oponent:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Id práce:
74843
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (PS-SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této deváté třídě se objevilo pět různých forem oblékání: „normálně", „dívčí styl", ,je mi to jedno", „stylově" a „dandy". Polovina deváťáků, jak chlapci, tak dívky, se oblékají „normálně". Oděvní styl „normálně" představuje jakýsi oděvní standard v této třídě, zároveň také dominantní kulturu. Dále jsou zde dvě dívky, oblékající se v „dívčím stylu", které si uvědomují svoji ženskost a promítají ji do vlastního odívání. Dva chlapci nemají žádný zájem být in (srov. s Levínskou, 2002). Většinou poslouchají mix všech stylů, pop/disko, popřípadě rock. Tyto tři oděvní formy jsou hodnoceny spolužáky různě, nikdo z nich však nepatří mezi ty nejlépe a velmi dobře oblékané (s výjimkou Báry, která však patří mezi ty nejoblíbenější ve třídě).
Abstract v angličtině:
The subject matter of this diploma thesis is subculturals in eighth and ninth class of primary school and their attire general drifts. It undertakes also evaluate influence of subculturals on a group dynamism. Basis are my visits of one's class of primary school in second half of eighth class plus first half of ninth class. In this class I spent mostly 4 o'clock weekly. For my research I chose a city in the northern part of the Czech republic with approximately 25 thousands inhabitants. My selected school is situated in the nearly of a city centre and i is attended 400 students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Haincová 2.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Klára Haincová 259.69 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Klára Haincová 243.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Haincová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Haincová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 1.31 MB