velikost textu

Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku
Název v angličtině:
The Motive of Holy Kinship in the Christian Tradition and its Application in the Arts with Special Regard to Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ing. Jan Klobušický
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
Konzultanti:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
74738
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příbuzenstvo, Kristus, církevní dokumenty, patristika, překlady
Klíčová slova v angličtině:
Holy Kinship, Church Documents, Patrology, Translations
Abstrakt:
Práce se zabývá ikonografickou analýzou motivu sv. Příbuzenstva, zaměřuje se na zdroje v Písmu sv., v církevní tradici i mezi význačnými teology a historiky. Přeloženy jsou texty z řecké i latinské patristiky, texty církevních dokumentů a význačných teologů. Ke dvěma známým českým obrazům nachází neznámé paralely z aukčních katalogů. Přináší přehled maleb a plastik s motivem sv. Příbuzenstva v ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The Motif of Holy Kinship in the Christian Tradition and its Application in the Arts with Special Regard to Czech Republic. The work deals with the theme of iconographic analysis of Holy Kinship, focuses on resources in Holy Scripture, in Church tradition and among prominent theologians and historians. The texts are translated from Greek and Latin patrology, church documents and texts of prominent theologians. Toward two known Czech paintings shows two unknown parallels from auction catalogs. Provides an overview of the paintings and sculptures of Holy Kinship in the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Jan Klobušický 14.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Jan Klobušický 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Jan Klobušický 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Ing. Jan Klobušický 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB