text size

Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960
Titile (in english):
Church politics of the Communist Party and the State in the North-eastern Bohemia during 1945-1960
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jan Kafka
Supervisor:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Opponents:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Consultant:
PhDr. Jan Stříbrný
Thesis Id:
74737
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
History (P7105)
Study branch:
Church and General History (XHU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/02/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Severovýchodní Čechy, církev katolická, církve nekatolické, řády církevní, duchovní, KSČ, perzekuce
Keywords:
North-East Bohemia, catholic church, non-catholic churches, church orders, priests, the Communist Party of Czechoslovakia, persecuting
Abstract (in czech):
Jan Kafka: Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960 Zkrácená anotace v českém jazyce Předkládaná práce sleduje vývoj a formy církevní politiky státu v rámci regionu severovýchodní Čechy. Analyzuje roli jednotlivých státních institucí a bezpečnostních složek, pozornost věnuje zejména roli pracovníků církevních oddělení národních výborů (tzv. církevních tajemníků). Práce dále zkoumá reakci jednotlivých církví na státní politiku a popisuje, jaké strategie a postoje zaujímali církevní představitelé (např. katolický biskup Mořic Pícha), duchovní, řeholníci a řeholnice. Sledován je i vliv státní politiky na vztahy mezi církvemi.
Abstract:
Jan Kafka: Religious Policy of the Communist Party and the State in North-East Bohemia in years 1948-1960 Zkrácená anotace v anglickém jazyce The presented thesis surveys the development and forms of religious policy of the state in the region of North-East Bohemia. The study analyzes the role of the individual state institutions and security forces, in particular it pays attention to the role of the Church Departments at the National Committees (i.e. the Secretaires of Church Affairs). The thesis also examines the response of individual churches to the state policy and describes the strategies and positions held by church leaders (eg. catholic bishop Mořic Pícha), priests, monks and nuns. We also study the influence of government policy on relations among individual churches.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Kafka 1.5 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jan Kafka 13.32 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Kafka 47 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Kafka 52 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Jan Kafka 200 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 413 kB
Download Opponent's review PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 197 kB
Download Opponent's review Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. 407 kB
Download Defence's report 322 kB