velikost textu

Vybrané otázky európskeho medzinárodného práva procesného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky európskeho medzinárodného práva procesného
Název v angličtině:
Selected questions of the European civil procedural law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Peter Vrábel
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
74732
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
RESUMÉ The topic of this work is “Selected questions of the European civil procedural law.“ The European judicial area is regarded as the most progressive area of private law in the European Union. Since the entry into force of the Treaty of Amsterdam unification of regulation in this area has undergone remarkable develop ment. The Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (regulation Brussels I) is the center of this work. The regulation Brussels I is the successor of the Convention on j urisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (Brussels Convention). Brussels Convention was the first general multilateral instrument on the recognition of j udgements which directly regulated the jurisdiction of the Contracting states. The first part of this work concerns the object of the european civil procedural law, the origin of the Brussels Convention and the role of the Court of J ustice of the European Communities. In the whole work is emp hasis the importance of relevant decisions of the Court of Justice of the European Communities, particularly in the part about juridiction. After the general description of the regulation Brussels I, the second part of the work deals with the scope of the regulation. The regulation lays down rules governing the j urisdiction of courts in civil and commercial matters. The basic principle is that j urisdiction is to be exercised b y the Memb er State in which the defendant is domiciled, regardless of his/her nationality. Apart from the basic principle on j urisdiction, in certain circumstances a defendant may b e sued in the courts of another Memb er State. The regulation lists areas of jurisdiction where this is so: special or exclusive jurisdiction, as well as jurisdiction on matters relating to insurance, consumer contracts and individual contracts of employment. A judgment given in a Memb er State is to be recognised without sp ecial proceedings, unless the recognition is contested. A declaration that a foreign judgment is enforceable is to be issued following purely formal checks of the documents supplied. The regulation lists grounds for non-enforcement; however, courts are not to raise these of their own motion. The regulation does not cover revenue, customs or administrative matters. The third part of this work is dedicated to short description of the selected regulations of the scope of the European civil procedural law: - Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims; - Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 Decemb er 2006 creating a European order for payment procedure; - Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European small claims procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Peter Vrábel 928 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Peter Vrábel 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Peter Vrábel 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 212 kB