velikost textu

Evropské mezinárodní právo procesní se zvláštním zaměřením na nařízení Brusel IIa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropské mezinárodní právo procesní se zvláštním zaměřením na nařízení Brusel IIa
Název v angličtině:
European International Law of Procedure especially focused on the Regulation Brussels IIa
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jitka Fejglová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
74719
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
1. SUMMARY European International Law of Procedure especially focused on the Regulation Brussels IIa The thesis describes the substance of the European international law of procedure. In the first part of the thesis, there is explained the subject matter of the European international law and its sources. The sources are divided into the part of the national and international sources. Special attention is given to the European sources. The respective chapter involves the development of the grounds for establishing European international law of procedure as a new discipline, points out the most important data as well as the major international treaties, followed by a brief description of regulations adopted by the European Union at the field of law of procedure. The second part of the thesis consists of a rather detail description of provisions on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in the matrimonial matters and the matters of parental responsibility, as regulated in the Czech law, as well as in the Regulation Brussels IIa, including the development on this field of law and prospective updating of the regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Fejglová 690 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Fejglová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Fejglová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB