velikost textu

Omezení odpovědnosti k náhradě škody v obchodním právu a její smluvní limitace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení odpovědnosti k náhradě škody v obchodním právu a její smluvní limitace
Název v angličtině:
Limitation of liability for damages in commercial law and its contractual limitation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Iveta Pelánková
Oponenti:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
JUDr. Miloš Tomsa
Id práce:
74704
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Iveta Pelánková 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Iveta Pelánková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Iveta Pelánková 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miloš Tomsa 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 308 kB