velikost textu

K právní subjektivitě v obchodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K právní subjektivitě v obchodním právu
Název v angličtině:
Legal personality in business law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Id práce:
74662
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 646 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 662 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 242 kB