velikost textu

Problematika českého a německého expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika českého a německého expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie
Název v angličtině:
Problems of Czech and German expressionism in the context of contemporary art history, art theory and philosophy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
74624
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 7. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce je věnována problematice českého a německého expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie. Takto široce vymezené téma umožňuje postihnout všechny záměry, které bych v této studii chtěla naplnit. V úvahách soustředěných na české umění počátku 20. století ve středoevropských souvislostech bych ráda nově zvážila význam fenoménu expresionismu. Na základě analýzy vybraných výtvarných děl i dobových teoretických, uměleckohistorických a filozofických textů se chci pokusit přehodnotit mnohdy již schématickJ;':,xnímCUlé obsah~subsumované pod pojem expresionismu .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 33.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. 788 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 993 kB