velikost textu

Ladislav Žák (1900-1973)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ladislav Žák (1900-1973)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Id práce:
74497
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem předkládané práce je monografické zpracování díla Ladislava Žáka (1900- 1973), všestranného tvůrce, který kromě architektury zasáhl do oboru malířství, designu nábytku a krajinářství. Praktickou činnost podložil soustavnou teoretickou reflexí. Působil i ve funkci středoškolského učitele kreslení (1924-1930) a v letech 1946 až 1973 docenta krajinářské architektury na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). Žák vystudoval na AVU malířství u Karla Krattnera (1919-1924) a architekturu u profesora Josefa Gočára (1924-1927). Už v raných architektonicko-urbanistických studiích a návrzích nábytku užil zásady formujícího se funkcionalismu. Hluboko do třicátých let sledoval příklad Le Corbusierova purismu. V architektových prvních teoretických textech se objevuje rys jisté dvojkolejnosti, úcta k tradici i vnímavost k aktuálním trendům, která je pro jeho dílo typická. Roku 1927 se Žák zapojil do dobového hnutí za reformu bytové kultury. Spolu s Karlem Herainem a Ladislavem Sutnarem napsal osvětovo brožuru O bydlení (knižně 1932). Ve výstavní kolonii Svazu československého díla v Praze na Babě úspěšně realizoval tři rodinné domy, zařízení interiérů a úpravy zahrad. Výrazným rysem jeho realizací na Babě je funkcionalistické téma využití volného prostoru k architektonickým záměrům. Architektovy vrcholné a zároveň poslední architektonické práce pocházejí z let 1932-1937. Funkcionalistické rodinné domy pro přední osobnosti pražského společenského života - Miroslava Hajna, Martina Friče a Lídu Baarovou, se vyznačují umělecky vysoce hodnotnou formou a luxusem vnitřního vybavení. V jejich utváření autor použil četné formální poukazy k ikonám technického věku, vlakům, automobilům, zaoceánským lodím a letadlům, které ve své knize Vers une architecture oslavil Le Corbusier. Žákovy nábytkové kusy s konstrukcí z ohýbaných ocelových trubek patří k tomu nejlepšímu, co ve třicátých letech v Československu v oboru moderního designu vzniklo.
Abstract v angličtině:
This thesis investigates the life and work of the architect Ladislav Žák (1900-1973), who also engaged in painting and drawing, furniture design, landscape architecture and architectural theory. His work was rooted in systematic theoretical considerations. In addition to working as an architect, Žak was a high school drawing teacher (1924-1930) and a professor of garden and landscape architecture at the Academy of Fine Arts in Prague (1946-1973). As a student at the Academy of Fine Arts in Prague, Žák studied painting with Professor Karel Krattner (1919-1924) and architecture with Professor Josef Gočár (1924-1927). In his early architectural and urban planning studies, as well as his furniture designs, he applied the principles of the new functionalist movement. He then followed the tenets of Le Corbusier’s Purism into the 1930s. A characteristic attribute of all of Žak’s work was a simultaneous consideration of tradition and a sensibility for current trends. This dichotomy was already present in his earliest theoretical writings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D. 10.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 110 kB