text size

Elektronický časopis Ikaros

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Elektronický časopis Ikaros
Titile (in english):
Electronic journal Ikaros
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Alena Sladkovská
Supervisor:
PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Helena Kučerová
Thesis Id:
74481
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information and Library Studies (B7201)
Study branch:
Information and Library Studies (ISV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
29/06/2009
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Bakalářská práce pojednává o historii elektronického časopisu Ikaros v návaznosti na vývoj internetu. V úvodní části definuje elektronické publikování a zaměřuje se na jeho výhody a nevýhody oproti klasickému publikování. Jádro tvoří popis Ikara po obsahové i formální stránce. Dále se zaměřuje na nástroje pro publikování obsahu, především na v současnosti využívaný redakční a publikační systém Drupal. V závěrečné části jsou popsány procesy vedoucí k vydání nového čísla a marketingové nástroje sloužící k propagaci. Autorka bakalářské práce též navrhla šablonu pro autory příspěvků a další možnosti zlepšování Ikara, např. rozšířením o prvky webu 2.0.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the history of the electronic journal Ikaros in connection with development of the Internet. Opening part gives a definition of electronic publishing and aims at its advantages and disadvantages against paper publishing. The essence of this thesis is description of the content and formal side of Ikaros. This thesis is giving a survey of the editorial and publishing system Drupal as well. The end part describes processes leading to publication of every new issue and marketing tools of propagation. Author of this bachelor thesis also designed a stencil for Ikaros contributors and some possibilities of Ikaros improvements (e. g. expanding by using web 2.0 components).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Alena Sladkovská 2.37 MB
Download Abstract in czech Mgr. Alena Sladkovská 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Alena Sladkovská 80 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 120 kB
Download Opponent's review PhDr. Helena Kučerová 86 kB