velikost textu

Elektronický časopis Ikaros

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronický časopis Ikaros
Název v angličtině:
Electronic journal Ikaros
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alena Sladkovská
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Kučerová
Id práce:
74481
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (ISV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o historii elektronického časopisu Ikaros v návaznosti na vývoj internetu. V úvodní části definuje elektronické publikování a zaměřuje se na jeho výhody a nevýhody oproti klasickému publikování. Jádro tvoří popis Ikara po obsahové i formální stránce. Dále se zaměřuje na nástroje pro publikování obsahu, především na v současnosti využívaný redakční a publikační systém Drupal. V závěrečné části jsou popsány procesy vedoucí k vydání nového čísla a marketingové nástroje sloužící k propagaci. Autorka bakalářské práce též navrhla šablonu pro autory příspěvků a další možnosti zlepšování Ikara, např. rozšířením o prvky webu 2.0.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis deals with the history of the electronic journal Ikaros in connection with development of the Internet. Opening part gives a definition of electronic publishing and aims at its advantages and disadvantages against paper publishing. The essence of this thesis is description of the content and formal side of Ikaros. This thesis is giving a survey of the editorial and publishing system Drupal as well. The end part describes processes leading to publication of every new issue and marketing tools of propagation. Author of this bachelor thesis also designed a stencil for Ikaros contributors and some possibilities of Ikaros improvements (e. g. expanding by using web 2.0 components).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Sladkovská 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Sladkovská 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Sladkovská 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kučerová 86 kB