velikost textu

Označení původu - teoretické aspekty a komparatistika české a německé právní úpravy se zřetelem na ochranu evropskou a mezinárodní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Označení původu - teoretické aspekty a komparatistika české a německé právní úpravy se zřetelem na ochranu evropskou a mezinárodní
Název v angličtině:
Indications of Source - Theoretical Aspects and Comparative Jurisprudence of Czech and German Legal Regulations in Consideration of European and International Protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Majzlíková
Oponenti:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Id práce:
74378
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Majzlíková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Majzlíková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Majzlíková 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB