velikost textu

Úlohy s antisignálem pro žáky 1. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úlohy s antisignálem pro žáky 1. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Word Problems with Anti-signal for the Pupils of Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sylva Peclinovská
Vedoucí:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponent:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Id práce:
74086
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku slovních úloh pro žáky na 1. stupni základní školy, konkrétně na slovní úlohy s antisignálem. Často se ve slovních úlohách vyskytne slovo, jež poukazuje na operaci, kterou je nutné řešení použít. Jde například o slova jako přidat, výše, vystoupat, přistoupit, zvětšit která všechna poukazují na operaci sčítání. Nebo o slova ubrat, níže, klesat, vystoupit, zmenšit která všechna poukazují na operaci odčítání. Taková slova nazýváme signálem. Jestliže je ale příslušné slovo vázáno na operaci opačnou, než je ta, na kterou slovo poukazuje, pak toto slovo nazýváme antisignálem. Práce je věnována zkoumání úloh s antisignálem u žáků 1. stupně ZŠ. Nejobsáhlejší část práce vychází z experimentů, které jsou evidovány na videu, částečně protokolovány a analyzovány. Kratší oddíl, dotazníková sonda, se snaží mapovat názory zkušených učitelů na didaktický pohled na úlohy s antisignálem. Konečně je pozornost věnována přítomnosti antisignálu v řadách učebnic, které jsou v našich školách běžně používány. Klíčová slova: slovní úloha, antisignál, operátor, adresa, myšlenkové procesy žáků
Abstract v angličtině:
Primary school, specifically on word problems with anti-signal. In the word problems there is often a word which points out an operation which has to be used for the solution the problem. For example words like add, upwards, ascend, get in, expand, ..., that refer to addition. Or words like reduce, thereunder, descend, get off, decrease, ..., that refer to subtraction. Those words are called signals. But if a word refers to opposite operation than the word is pointing out, we are calling the word as an anti-signal. This thesis inscribes research of the mathematical problems with antisignal among the pupils of Primary school. The greatest part of the work comes out from experiments, which are filed at videos, partly listed in protocols and analysed. The short part, questionnaires, tries to catch opinions of experienced teachers on méthodologie view of the problems with anti-signal. Finally the attention is paid to the presence of those problems in the sets of textbooks, which are usually used at Primary schools. Keywords: word problems, anti-signal, operator, address, pupil's thinking processes during solving
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sylva Peclinovská 20.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Sylva Peclinovská 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Sylva Peclinovská 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Sylva Peclinovská 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Sylva Peclinovská 11.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sylva Peclinovská 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sylva Peclinovská 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 229 kB