velikost textu

Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny u žáků ve věku 1. a 2. třídy ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny u žáků ve věku 1. a 2. třídy ZŠ
Název v angličtině:
Educational and Diagnostic Potentials of the Surroundings Cobwebs in Classes of Pupils at the Age 1st and 2nd Year of Elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Pokorná
Vedoucí:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponent:
PhDr. Eva Bomerová
Id práce:
74084
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce je komplexním obrazem zatím málo rozšířeného, avšak velmi podnětného a motivujícího prostředí Pavučiny. Na základě autorčina bezmála dvouletého vlastního objevování prostředí a uskutečněných experimentů se žáky 1. a 2. třídy ZŠ byla vytvořena rozsáhlá struktura zákonitostí, jimiž se pavučinové úlohy řídí, nejrůznější variace úloh a systém označování pavučin pyramidového typu. V části práce zabývající se didaktickým vymezením prostředí byla shrnuta široká škála jevů, které ovlivňují náročnost úloh. Součástí práce je i vytvořená didaktická pomůcka - model pavučiny, stejně jako analýzy experimentů a myšlenkových procesů žáků včetně jejich příčin, jež přinášejí hlubší porozumění prostředí pavučin.
Abstract v angličtině:
This Diploma Thesis gives a complex portrait of not much prevalent yet, however very stimulating and motivating surroundings Cobwebs. The extensive structure of the principles that cobweb tasks follow, varied modifications and the system of marking cobwebs of the pyramid type was originated on the basis of nearly two-year author's own discovering of the surroundings and having realized experiments with the pupils of 1st and 2nd classes. Broad range of phenomenon, which influences the difficulty of the tasks, has been summarized in the part dealing with the didactics definition. The didactics aid - a model of cobweb, as well as the analyses and pupils' cognitive processes including their causes, that produce deeper understanding of surroundings Cobwebs, are parts of the supplement of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Pokorná 32.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Pokorná 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Pavlína Pokorná 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Pavlína Pokorná 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Pavlína Pokorná 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Mgr. Pavlína Pokorná 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Mgr. Pavlína Pokorná 62.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Pokorná 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Pokorná 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Bomerová 82 kB