velikost textu

Obraz publika v očích rozhlasových profesionálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz publika v očích rozhlasových profesionálů
Název v angličtině:
The Audience Image conceived by Radio Professionals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Pavel Farkas, DiS.
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
Mgr. Radim Wolák
Id práce:
73951
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Farkas, DiS. 413 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radim Wolák 43 kB