velikost textu

Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku
Název v angličtině:
McCarthyism and its manifestation in Czechoslovakian press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jan Mráz
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Gabriela Cihlářová
Id práce:
73944
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Mráz 557 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Cihlářová 167 kB