velikost textu

Deriváty pyrazinamidu jako potenciální antituberkulotika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deriváty pyrazinamidu jako potenciální antituberkulotika
Název v angličtině:
Pyrazinamide Derivatives as Potential Antituberculotic Drugs
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Palek
Školitel:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Oponenti:
Doc.PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
Id práce:
73866
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická chemie (DFCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Palek 7.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Palek 729 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Palek 722 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PharmDr. Miloš Macháček, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 146 kB