velikost textu

Saxophone and Its Role in Jazz Music

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Saxophone and Its Role in Jazz Music
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Elena Gonata
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Leona Saláková, Ph.D.
Id práce:
73441
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (HV-SBO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Adolphe Sax, jak bylo léty prokázáno, byl důležitou osobností jazzové historie. Sestrojením saxofonu chtěl vyvážit zvuk žesťových, dřevěných dechových a smyčcových nástrojů. Jeho cílem bylo vytvořit zvuk mezi trumpetou a klarinetem, což se mu podařilo. Rozdělil druhy saxofonů do dvou hudebních rodin, z nichž do každé patří sedm nástrojů - „orchestrální rodina", ve které jsou nástroje v C a F klíčích, a navíc „vojenská rodina", ve které jsou nástroje v Es klíčích (transponující nástroje). Hector Berlioz byl první osobností, na které saxofon zapůsobil a dokonce mu udělal reklamu během svého interview pro Pařížský časopis „Journal de Débats". Spousta skladatelů té doby použilo saxofon ve svých skladbách.
Abstract v angličtině:
Adolphe Sax was an important figure in Jazz history, as it was proven throughout the years. By constructing the saxophone he wanted to balance the brass, woodwinds and strings sound. Adolphe Sax aimed to provide with a sound between the brass trumpet and the woodwind clarinet, which he succeeded. He constructed the saxophone for two families where each family is parted by seven instruments - the 'Orchestral Family' for which the instruments are in the keys of C&F, and in extent the 'Military Band Family' for which the instruments are in the keys of E-Flat & B-Flat (transposing instruments). Hector Berlioz was the first personality who was impressed by the saxophone and in extent promoted it within an interview he gave to the Paris magazine 'Journal de Débats'. Many composers of the time used the sax in their compositions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Elena Gonata 18.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Elena Gonata 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Elena Gonata 733.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Elena Gonata 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Elena Gonata 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Leona Saláková, Ph.D. 62 kB