velikost textu

Židle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Židle
Název v angličtině:
The Chair
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Veronika Tomanová
Vedoucí:
MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karla Cikánová
Konzultant:
Mgr. Karla Cikánová
Id práce:
73307
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Teoretická část práce se zabývá vývojem židlí od počátku lidstva až po současnost. V současné tvorbě je zaměřena zejména na výčet designérů a ukázky jejich prací, na nové materiály a technologie používané při výrobě židlí. V didaktické části je ukázka realizace výtvarných řad s žáky I. stupně Základní školy. Je rozdělena do dvou oddílů, přičemž první je věnován dětem mladšího a druhý dětem staršího školního věku. Poslední část je výtvarná, v níž je naplánováno a zrealizováno akční umění na téma „židle splněných přání". Práce je doplněna o fotodokumentaci a video na přiloženém CD.
Abstract v angličtině:
The theoretical part of my graduation theses deals with the evolution of chairs since the start of man up to the present. In the present production it is especially oriented to listing of designers and exhibition of their work, new materials and technologies used in the production of chairs. The exhibiton of the implementation of creative successions with the pupils from the first stage of elementary school is presented in didactic part. This part is divided into two sections. The first is attended by the pupils of younger school age and the second by the pupils of older school age. The last part of my graduation theses is creative. Action art on the subject " The chair of fulfilled wishes " is planned and realized in this section. My work is accompanied with photos and movies from the realization on the attached CD .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Veronika Tomanová 12.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Veronika Tomanová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Bc. Veronika Tomanová 108.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Veronika Tomanová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Veronika Tomanová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karla Cikánová 69 kB