velikost textu

Každodenní život za protektorátu. Analýza reflexí pamětníků - tehdejších studentů Obchodní akademie v Plzni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Každodenní život za protektorátu. Analýza reflexí pamětníků - tehdejších studentů Obchodní akademie v Plzni
Název v angličtině:
Everyday Life in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Analysis of Reflections of Then Students of Pilsen Comercial Academy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Hana Havlíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
73247
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
každodennost, protektorát, reflexe
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Havlíková 995 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 35 kB