text size

Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936)
Titile (in english):
Jan Herben. Politician, journalist, writer (1857-1936)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Spálenková
Supervisor:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Opponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Consultant:
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Thesis Id:
73035
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
Humanities (M6107)
Study branch:
Czech Language and Literature - History (CJL HIS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Diplomová práce Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936) je biografií, zpracovanou na základě literatury, vlastních Herbenových prací a především dosud nevytěženého archivního materiálu. Soustřed'uje se zvláště na činnost významného žurnalisty a spisovatele na přelomu 19. a 20. století. Součástí práce je přiblížení vztahu Jana Herbena k jeho budoucí ženě Bronislavě a v této souvislosti průhled na perspektivy ženy, která se stává manželovi nejen manželkou, ale i pracovním partnerem. Zároveň je v práci charakterizován vztah Jana Herbena k Tomáši Garrigue Masarykovi a naopak.
Abstract:
Diploma thesis Jan Herben. Politician, journalist, writer (1857-1936) is a biography, prepared by li terature, Herben's own work, and especially by unpublished archival material. It focuses particularly on the work of significant writer and journalist at the turn of the 19th and 20th century. One part of this work is to approach Jan Herben relation to his future wife Bronislava vista in this context, the prospect of a woman who becomes not only the wife to her husband, but also the working partner. This thesis also characterizes relationship of Jan Herben and Tomáš Garrigue Masaryk and vice versa.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Spálenková 28.4 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Spálenková 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Spálenková 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 56 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 33 kB
Download Defence's report 29 kB