velikost textu

Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936)
Název v angličtině:
Jan Herben. Politician, journalist, writer (1857-1936)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Spálenková
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Id práce:
73035
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Český jazyk a literatura - historie (CJL HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936) je biografií, zpracovanou na základě literatury, vlastních Herbenových prací a především dosud nevytěženého archivního materiálu. Soustřed'uje se zvláště na činnost významného žurnalisty a spisovatele na přelomu 19. a 20. století. Součástí práce je přiblížení vztahu Jana Herbena k jeho budoucí ženě Bronislavě a v této souvislosti průhled na perspektivy ženy, která se stává manželovi nejen manželkou, ale i pracovním partnerem. Zároveň je v práci charakterizován vztah Jana Herbena k Tomáši Garrigue Masarykovi a naopak.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis Jan Herben. Politician, journalist, writer (1857-1936) is a biography, prepared by li terature, Herben's own work, and especially by unpublished archival material. It focuses particularly on the work of significant writer and journalist at the turn of the 19th and 20th century. One part of this work is to approach Jan Herben relation to his future wife Bronislava vista in this context, the prospect of a woman who becomes not only the wife to her husband, but also the working partner. This thesis also characterizes relationship of Jan Herben and Tomáš Garrigue Masaryk and vice versa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Spálenková 28.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Spálenková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Spálenková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB