velikost textu

Změna politického režimu v Rumunsku: od komunismu k demokracii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna politického režimu v Rumunsku: od komunismu k demokracii
Název v angličtině:
Change of the Political Regime in Romania: from Communism to Democracy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Jiří Kocian
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Oponent:
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Id práce:
72660
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Kocian 371 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 580 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 910 kB