velikost textu

Performance of alternative portfolios during Financial Crisis 2007-2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performance of alternative portfolios during Financial Crisis 2007-2009
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Zaydlar
Vedoucí:
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Gapko
Id práce:
72640
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Hlavní náplní práce byla analýza výkonnosti alternativních portfolií se zvláštním zaměřením na období finanční krize 2007 – 2009. Práce nabízí popis zdrojů finanční krize na základě dostupné literatury. Hlavním tématem práce byla pozice dolarového investora investujícího do portfolií vytvořených a spravovaných na základě beta ukazatelů jednotlivých akcií a do portfolia spravovaného na základě Contrarian trading strategy. Analyzovali jsme portfolia sestávající z akcií amerického akciového trhu s beta ukazateli o hodnotě 1, 0.5 a zápornými (plus Contrarian portfolio). Dále popisujeme vývoj 1$ investice během období 1998 – 2009, včetně porovnání vývoje všech strategií v období od října 2007 do března 2009, které spadá do období finanční krize. Všechna portfolia byla porovnána na základě vývoje ceny 1$ investice, jejich volatilit a jejich Sharpe ratios.
Abstract v angličtině:
Abstract The main focus of the thesis was to analyze the performance of the alternative portfolio strategies with special attention to the period of Financial Crisis 2007 – 2009. In the thesis, we provide available literature based description of the Financial Crisis sources. For the analytical purposes, we have focused on dollar investor investing into the beta and contrarian trading strategy based portfolios analysis. We have analyzed portfolios consisting of US stocks with beta values equal to 1, 0.5 and negative betas (plus Contrarian portfolio). We provide description of 1$ investment development through the period from 1998 to 2009 with comparison of all strategies in the period from 10/2007 to 03/2009 that is falling into the Financial Crisis period. All portfolios are compared based on the 1$ investment price development, their volatilities and their Sharpe ratios.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Zaydlar 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Zaydlar 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Zaydlar 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. 4.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Gapko 7.04 MB