velikost textu

Ekonomie rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomie rodiny
Název v angličtině:
The Economy of the Family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Filip Vančura
Vedoucí:
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Oponent:
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Id práce:
72599
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Filip Vančura 634 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 107 kB