velikost textu

Výuka statistického software na vysokých školách ve vztahu k uplatnění absolventů v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka statistického software na vysokých školách ve vztahu k uplatnění absolventů v praxi
Název v angličtině:
Statistical software training in universities in light of graduates´chances on the labor market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Lenka Herrmannová
Vedoucí:
Mgr. Jana Honnerová
Oponent:
Ing. Monika Hollmannová
Id práce:
72550
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Herrmannová 939 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Honnerová 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Monika Hollmannová 127 kB