velikost textu

Neverbální komunikace účastníků televizních talkshow

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neverbální komunikace účastníků televizních talkshow
Název v angličtině:
Non-verbal Communication of Participants of Television Talkshows
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Veronika Honzáková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Id práce:
72515
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o neverbálních prostředcích komunikace užívaných účastníky talkshow. Zaměřila jsem se na moderátora a hosty late night show České televize Uvolněte se, prosím. V teoretické části práce definuje neverbální komunikaci, dále pak pojednává o klasifikaci a popisu neřečových jevů. V praktické části se zabývám interpretací konkrétních mimoslovních jevů, jejich záměmostí či bezděčností, záměrem produktora a působením na recipienta pořadu. V této práci jsem se snažila poukázat na propojenost verbální a neverbální složky a použití rozdílných nonverbálních prostředků moderátora v závislosti na věku a pohlaví hosta.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis deals with nonverbal means of communication used by participants of a talkshow. 1 focused on the moderator and guests of the Czech television late night show Uvolněte se, prosím. The theoretical part concerns ont the definition of nonverbal communication and the classification and description of non verze phenomena. The practical part deals with the interpretation of the concrete nonverbal phenomena, their deliberateness or unwillingness, the intention of the speakers and the effect on the recipients of the talkshow. In my thesis I tried to refer to the connection of verbal and nonverbal components and to the fact that the moderator uses various means of nonverbal communication according to sex and age of his guests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Honzáková 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Honzáková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Veronika Honzáková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Veronika Honzáková 259.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Honzáková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Honzáková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 64 kB