velikost textu

Novinář a kolaborant Alois Kříž

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novinář a kolaborant Alois Kříž
Název v angličtině:
Journalist and collaborator Alois Kříž
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Němý
Vedoucí:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jiří Gebhart, CSc.
Id práce:
72434
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Novinář a kolaborant Alois Kříž" pojednává o životě a tvorbě tohoto aktivistického žurnalisty, který byl po druhé světové válce za svou kolaborantskou činnost odsouzen k trestu smrti. Alois Kříž se narodil v roce 1911 a jako novinář začal pracovat již ve 30. letech, kdy působil na pozici sportovního redaktora v Poledním listu a v Národních novinách. Postupně se ale stal aktivistickým žurnalistou, který pracoval ve prospěch nacistického Německa: Kříž s politickými články začal jako redaktor Vlajky, vrchol jeho kariéry pak nastal po přechodu do protektorátního rozhlasu, kde se Kříž dopracoval až k funkci interně jmenovaného šéfredaktora. Za svou aktivistickou činnost byl zatčen hned v květnu 1945 při dobývání rozhlasu, načež byl téměř dva roky ve vězení; v březnu 1947 byl spolu s dalšími aktivistickými novináři odsouzen k trestu smrti a popraven.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis „Journalists and Collaborator Alois Kříž" deals with life and work of this activistical journalist, which was due to his collaboration during Second World War sentenced to death in year 1947. Alois Kříž was bom in 1911 and he started his journalistic career in the middle of 30s as a sports-reporter in newspapers called Polední list and Národní noviny. But later he converted from sports-reporter to role of activistical journalist which was working for Nazi Germany: Kříž began to write political articles as an employee of journal Vlajka and his top-carrer started when he moved to protectorate Czech Radio; there he worked his way up to position of editorin- chief. Kříž was arrested for his collaborative activities immediately in May 1945 and after that he was inprisoned for almost two years; Kříž was sentenced to death and executed with another activistical journalists in March 1947.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Němý 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Němý 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Němý 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 798 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Gebhart, CSc. 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 419 kB