velikost textu

Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA
Název v češtině:
Porovnání podoby znakové zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pro oblast: RODINA
Název v angličtině:
Comparison of character lexicons of Czech sign language and Slovak sign language in the area: FAMILY
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
72343
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
rodina, slovenský znakový jazyk, český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
the family, the Slovak sign language, the Czech sign language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský 9.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 713 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 330 kB