text size

Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu
Titile (in english):
Diplomatic missions as an opportunity for presentation of ethical views in the Yanzi chunqiu
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Linda Ringlová
Supervisor:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Opponent:
PhDr. David Sehnal
Thesis Id:
72141
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East Asian Studies (21-UDV)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
Mongolian Studies — Chinese Studies (MONGSIN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
07/06/2012
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Yanzi Chunqiu, Letopisy pana Yana, Yan Ying, Chunqiu, 6. stolení př. n. l., období Letopisů, diplomatický styk, etické názory
Keywords:
Yanzi Chunqiu, Annals of Mister Yan, Yan Ying, Chunqiu, 6th century BC, Spring and Autumn period, diplomatic realations, etical opinions
Abstract (in czech):
Tato diplomová práce se zabývá diplomatickými styky v období Chunqiu neboli Letopisů. Předkládá popis průběhu diplomatických setkání, jak je popisuje spis Zhouli. Za hlavní pramen si bere starověký text Yanzi Chunqiu - Letopisy pana Yana. Předkládá informace o osobnosti Yan Yinga, což byl hodnostář ve státě Qi v 6. století př. n. l., dále o textu samotném, včetně historie, autenticity a další problematiky. Uvádí vlastní překlad epizod, které se týkají diplomatického styku. Pro porovnání uvádí epizody spisu Zuo Zhuan, ve kterých vystupuje Yan Ying. Na základě přehledu politické situace tehdejší doby hodnotí, zda epizody, popisující diplomatická setkání s uvedenými státy mohou odpovídat realitě doby. V závěru shrnuje, zda se názory, vyřčené během diplomatických setkání, liší od ostatních epizod.
Abstract:
This thesis deals with diplomatic relations in the Chunqiu period or the Spring and Autumn period. It introduces characterization of process of diplomatic meeting, how they are described in the text of the Zhouli. As a main source it uses early chinese text of the Yanzi chunqiu - Annals of Mister Yan. It gives information about a personage of Yan Ying - a minister in the state of Qi in the 6th century BC, as well as about the text itself, including history, authenticity and other questions. It presents own translations of episodes concerning diplomatic relations. For a comparison it presents episodes from the text of Zuo Zhuan, in which we can find Yan Ying. Based on a summary of political situation of this period it resumes, how could episodes of diplomatic meetings correspond to reality of this period. As a result it summarize, how opinions claimed during diplomatic meetings could differ from other episodes.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Linda Ringlová 1.12 MB
Download Abstract in czech Mgr. Linda Ringlová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Linda Ringlová 42 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 87 kB
Download Opponent's review PhDr. David Sehnal 50 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 34 kB