velikost textu

Kvalita života seniorů v domově důchodců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života seniorů v domově důchodců
Název v angličtině:
Quality of life of seniors in a retirement home
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivona Koudelová
Vedoucí:
Bc. Jitka Borkovcová
Oponenti:
prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
Helena Vostrovská
Id práce:
71950
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Ivona Koudelová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života seniorů v domově důchodců Vedoucí práce: Bc. Jitka Stárková Počet stran: 83 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: kvalita života, gerontologie, adaptace, senior Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvality života seniorů v domově důchodců. Cílem práce v teoretické části bylo poukázat a popsat základní pojmy. Těmi jsou gerontologie, stárnutí a stáří, gerontologické ošetřovatelství, kvalita geriatrické péče, kvalita života ve stáří a adaptace u seniorů. V empirické části jsem chtěla zjistit, jaké jsou reálné podmínky, jaká je kvalita života a jaká je adaptace u seniorů na pobyt v domově důchodců. Pro výzkum byl použit polostrukturovaný rozhovor. Výzkum byl prováděn u 36 náhodně vybraných respondentů v Domově pro seniory ve Světlé nad |Sázavou.
Abstract v angličtině:
Annotation This Bachelor´s Thesis concentrates on problems referred to quality of life of seniors in a retirement home. The theoretical part of this Thesis aims at specification and definition of fundamental concepts, such as gerontology, aging and old age, gerontological nursing, quality of geriatric care, quality of life of old people and adjustment abilities of seniors. The empirical part of the Thesis deals with real conditions, quality of life and adjustment of seniors to a stay in a retirement home. A half-structured interview was used to do the research work. During the survey, 36 respondents were randomly selected from the Retirement Home in Světlá nad Sázavou.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivona Koudelová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivona Koudelová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivona Koudelová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. 899 kB
Stáhnout Posudek oponenta Helena Vostrovská 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.21 MB