velikost textu

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ve Vězeňské službě České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření u všeobecných sester ve Vězeňské službě České republiky
Název v angličtině:
Burnout syndrome of general nurses in the Prison Service in Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Pelnářová
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Marie Rybářová
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Konzultant:
Jaroslava Pečenková
Id práce:
71940
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jana Pelnářová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Syndrom vyhoření u všeobecných sester ve Vězeňské službě České republiky Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Jaroslava Pečenková Počet stran: 128 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, vězeňská služba, odsouzení, typy věznic, antistresový program Bakalářská práce je zaměřena na zjištění výskytu syndromu vyhoření u všeobecných sester pracujících ve Vězeňské službě České republiky. Teoretická část se zabývá definicí syndromu vyhoření. Popisuje příznaky, fáze a diagnostiku syndromu vyhoření s rozlišením od jiných psychických stavů a možnostmi antistresového programu. Ukazuje charakteristické zvláštnosti práce ve vězeňství. V praktické části jsou předkládány výsledky dotazníkového šetření, provedeného v lednu 2009 u sester, pracujících ve Vězeňské službě ČR. Byla zjišťována míra výskytu syndromu vyhoření u respondentů, srovnání rozdílů mezi sestrami, pracujícími v různých typech věznic. Porovnává rozdíly mezi intenzitou syndromu vyhoření a délkou praxe ve vězeňství. Nabízí preventivní opatření proti vzniku syndromu vyhoření u sester, pracujících ve vězeňství.
Abstract v angličtině:
Annotation The extended essay is aimed to find out an occurrence of burnout among nurses working in prisoner services in the Czech Republic. The theoretical part is interested in a definition of bucnout. It describes symptoms, phases, diagnostic, the differences from the other psychic states and ways of antistress programme. It shows characteristic specialities of work in prisoner services. The practical part gives the result of the questionnaire research done in January 2009 among the nurses working in prisoner services in the Czech Republic. The main goal of the research was to state the frequency of the burnout among respondents, comparsion of the differences among nurses working in different types of prisons. It compares the differences between the intensity and the length of burnout syndrome in the practice of prison. It offers a precaution againsts the occurrence of burnout syndrome among nurses working in prison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Pelnářová 4.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Pelnářová 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Pelnářová 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB