velikost textu

Specifika ošetřovatelské péče o polytraumatizovaného pacienta na oddělení urgentní medicíny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika ošetřovatelské péče o polytraumatizovaného pacienta na oddělení urgentní medicíny
Název v angličtině:
Nursing care in multiple trauma patient on the department of emergency medicine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Balcarová
Vedoucí:
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Alexandra Horáčková
PhDr. Michaela Schneiderová
Id práce:
71932
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Balcarová Ivana Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská péče o polytraumatizovaného pacienta na Oddělení urgentní medicíny Vedoucí práce: MUDr. Jaromír Kočí Počet stran: 109 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: polytrauma úrazové mechanismy skórovací systémy léčení polytraumatizovaného pacienta reanimační fáze kazuistiky ošetřovatelské diagnózy Práce se zabývá péčí o polytraumatizovaného pacienta. V úvodu je rozebrána všeobecná problematika závažných úrazů, jsou zde uvedeny jednotlivé fáze péče o polytrauma. Dále je pokračováno konkrétní specifikou péče o polytrauma na Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové. V části empirické jsou uvedeny rozbory kazuistik, ošetřovatelských problémů a diagnóz včetně ošetřovatelských cílů a intervencí.
Abstract v angličtině:
Annotatin Paper is mentioned about care of multiple trauma patient. In introduction of this paper is general approach to multiple trauma with particular analysis of phasis of multiple trauma patient care. There is characterization of local problems of care in the Department of Emergency Medicine in University Hospital Hradec Kralove also. Eight case reports are showed with complete description of nursing diagnosis and interventions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Balcarová 588 kB
Stáhnout Příloha k práci Ivana Balcarová 262 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Balcarová 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Balcarová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Alexandra Horáčková 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.24 MB