velikost textu

Možný vliv výživy v kojeneckém věku na vznik alergie u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možný vliv výživy v kojeneckém věku na vznik alergie u dětí
Název v angličtině:
The possible influence of nutrition in infant age to incidence of children allergies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Plašilová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Květa Doležalová
Mgr. Iva Machalová
Id práce:
71928
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jana Plašilová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Možný vliv výživy v kojeneckém věku na vznik alergie u dětí Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 88 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: výživa kojence, kojení, mateřské mléko, umělá kojenecká výživa, alergie, atopie, prevence vzniku alergie Bakalářská práce pojednává o vztahu výživy kojenců v prvním půlroce života a vzniku alergie v pozdějším věku. Teoretická část je věnována dvěma hlavním problematikám. První oblast tvoří výživa kojenců, zejména pak kojení, mateřské mléko a umělá kojenecká výživa. Druhou oblastí jsou alergická onemocnění, jejich stručný přehled včetně diagnostiky, prevence a léčby. Výzkumná část práce je zaměřena na zjištění možného vlivu výživy kojenců na vznik alergie u dětí. Zkoumaný vzorek tvoří děti ve věku 1 rok – 10 let. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny – skupina bez alergie a skupina s alergií. Výsledky obou skupin jsou vzájemně porovnávány. Výzkumné šetření proběhlo na Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor’s thesis talks about relationship of infants nutrition in the first half year of life and incidence of allergies in later life. Theoretical part deal about two main points. First part discuss infants nutrition, especially lactation, breast milk and artificial feeding. Second one is about allergic disease, contains brief overview including diagnosis, prevention and treatment. Research part targets the possibility influence of nutrition in infant age to incidence of children allergies. The Research sample consists of children in age from 1 to 10 years. Children are divided into two groups – without allergy and allergic children. The Results of both groups are compared together. The research data collection was located to Children's Clinic, Faculty Hospital Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Plašilová, DiS. 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Plašilová, DiS. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Plašilová, DiS. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Květa Doležalová 889 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Machalová 899 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.26 MB