velikost textu

Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období
Název v angličtině:
Survey of how much the parents are informed about injury prevention of toddlers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Věra Bártová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
71926
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Věra Bártová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 90 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: úraz, poranění, batolecí období, prevence Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dětských úrazů a jejich prevenci v batolecím období. Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou rodiče informováni o prevenci úrazů v tomto vývojovém období dítěte. Práce poukazuje na závažnost této problematiky. Podkladem této práce jsou statistické údaje o dětské úrazovosti. Těžiště této práce tvoří provedené šetření zabývající se problematikou prevence dětských úrazů. Zkoumaný vzorek tvořili rodiče dětí ve věku 1-3 let žijící v Hradci Králové a okolí. Výzkumné šetření probíhalo celkem 7 měsíců.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor’s research thesis is focused on the toddlers’ injuries and their prevention. The main goal of this research is to find out if parents are informed about injury prevention at this particular stage of the child’s life. The work stresses the seriousness of this topic. This work is based on statistical data from childhood injuries. The main part of this work is a survey of the circumstances of children’s injury prevention. The research sample consists of parents in the Hradec Králové area who have children between the ages of one and three. The research survey took place over a seven month period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Věra Bártová 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Věra Bártová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Věra Bártová 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 753 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB