velikost textu

Resuscitace donošeného novorozence a jeho následné zajištění před příjezdem transportní služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Resuscitace donošeného novorozence a jeho následné zajištění před příjezdem transportní služby
Název v angličtině:
Resuscitation of the newborn and its subsequent treatment till the arrivel of the transport service
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Tvrdíková
Vedoucí:
Bc. Veronika Stejskalová
Oponenti:
MUDr. Jana Marešová
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
71921
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Barbora Tvrdíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Resuscitace donošeného novorozence a jeho zajištění před příjezdem transportní služby Vedoucí práce: Bc. Veronika Stejskalová Počet stran: 107 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, novorozenec, transport, mortalita, ošetřovatelská péče, etika Novorozenec s poruchou poporodní adaptace vyžaduje kardiopulmonální resuscitaci, což je velmi náročný a důležitý zdravotnický výkon. Stabilizace vitálních funkcí novorozence po porodu a následný převoz do perinatologického centra může být rozhodující pro prognózu dítěte. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou novorozenecká oddělení připravena na resuscitaci novorozence, jak ji zvládají a jak jsou schopna zajistit novorozence před příjezdem převozové služby. Teoretická část práce je věnována především vlastnímu postupu kardiopulmonální resuscitace novorozence. V první empirické části byla provedena analýza dotazníků z novorozeneckých oddělení regionálních nemocnic, které spadají pod perinatologické centrum FN HK. Ve druhé empirické části byla provedena analýza dat ze souboru resuscitovaných novorozenců přivezených transportní službou v letech 2005-2007. Cílem bylo porovnat provedení resuscitace a zajištění novorozence před transportem na specializované pracoviště dle výsledků z dotazníků a dle dokumentace převozové služby.
Abstract v angličtině:
Annotation A newborn with the disorder of early adaptation demands cardiopulmonary resuscitation. This is a very demanding and important medical output. The stabilization of physiological functions of the newborn after delivery and the subsequent transport into a specialized centre can critically influence the baby’s prognosis. The goal of this work was to find out the readiness of infant departments for resuscitation, how they manage it and how they secure the newborn before the arrival of the transport service. The theoretical part of this work is dedicated to the process of cardiopulmonary resuscitation itself. In the first empirical part the questionnaires from the infant departments of the regional hospitals which belong to the perinatological centre of the University Hospital Hradec Kralove were analyzed. In the second empirical part the analysis of the data from the group of resuscitated newborns brought by the transport service between 2005 and 2007 was carried out. The aim of the empirical part was to compare the performance of resuscitation and the security of the newborn before the transport into a specialized centre. The comparison was based on the results of the questionnaires and the documentation of the transport service.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Tvrdíková 601 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Tvrdíková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Tvrdíková 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Veronika Stejskalová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Marešová 758 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.27 MB