velikost textu

Informovanost laické veřejnosti o dárcovství orgánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost laické veřejnosti o dárcovství orgánů
Název v angličtině:
General public awareness of organ donation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bohdana Marečková
Vedoucí:
MUDr. Petr Mareček
Oponenti:
PhDr. Michaela Schneiderová
MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.
Id práce:
71918
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Bohdana Marečková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost laické veřejnosti o dárcovství orgánů Vedoucí práce: MUDr. Petr Mareček Počet stran: 97 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: transplantace, dárcovství orgánů, organizace transplantací, smrt mozku, legislativa v ČR Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán historický vývoj orgánových transplantací. Dále je přiblížena organizace transplantačního programu. Jsou prezentována transplantační centra v ČR a platná transplantační legislativa. Zmíněna je etika transplantací a uveden postoj církví k dárcovství orgánů. Smrt mozku je definována a popsána patofyziologicky. Důraz je v teoretické části kladen na péči o dárce orgánů. V praktické části jsou zjišťovány postoje, názory a povědomí laické veřejnosti o transplantační problematice. Je vyhodnoceno, zda úroveň vzdělání, ve zkoumaném souboru, má vliv na znalosti z dané oblasti. Závěr obsahuje návrhy na edukaci naší populace.
Abstract v angličtině:
Annotation This work consists of the theoretical and the practical part. Historical aspects of human organ transplants are mentioned in the theoretical part. Management of organ harvesting and transplantation with relevant legislative issuees are described and full list of the transplant centers in the Czech republic is addend. Extensive ethical aspects of human organ transplants and religion attitude to organ donation are mentioned. Brain death is defined and described from the patophysiological point of view. In practical part, my work presents a general public opinion and awareness of human transplants and organ donations. In studied population, my work tried to find out a relationship between the educational level of the respondents and thein opinion and awareness of human transplants. In conclussion, some suggestions how to improve a general public education are mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bohdana Marečková 12.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bohdana Marečková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bohdana Marečková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB