velikost textu

Okolnosti a důsledky likvidace historického města Most

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Okolnosti a důsledky likvidace historického města Most
Název v angličtině:
Circumstances and consequences of the destruction of the historical town Most
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Rak
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
doc. PhDr. Martin Matějů
Id práce:
71775
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prace Okolnosti a dusledky likvidace historickeho mesta Most analyzuje okolnosti a situaci vzniklou po likvidaci historickeho mesta Most. Prace pi"istupuje k problematice popisem vychozi situace, analyzou dusledku likvidace a nastinenim moznosti reseni vznikle situace. Pi"i popisu kontextu likvidace byly vyuzity historicke materialy mapujici danou situaci. Analyza stavu mimo jine probihala s pouzitim terenniho vyzkumu a dotaznikoveho setreni, jez pomohly popsat postoje pametniku teto kultume-historicke katastrofy. Reseni vznikle situace je nastineno v komparaci s obdobnymi pripady ze zahranici, pi"icemz je bran v potaz kontext ceskeho kultumiho prostredi. Z teto prace vyplyva, ze rozhodnuti zlikvidovat stare mesto Most zanechalo silne a mnohdy nenavratne dusledky v mnoha oblastech. Z teto prace vyplyva, ze se dopady likvidace stareho mesta Most projevily na historicke, kultumi, ekologicke, psychologicke a sociologicke rovine.
Abstract v angličtině:
The thesis Circumstances and Consequences of the Destruction of the Historical Town Most analyzes the circumstances and situation that arose after the destruction the historical town Most. The thesis approaches the topic via the description of the original situation, analysis of the consequences of the destruction and via outlining the possibilities of potential solutions of the current situation. Historical resources mapping the topic were used to describe the situation. The current state was analyzed via a field study and personal inventory that mapped attitudes of the participants who went through the situation. Potential proposals to solve the situations were outlined with the help of foreign case studies related to the topic. Czech cultural context was taken into an account for this purpose. The thesis suggests that the decision to destroy the old town Most has left severe and irreversible consequences in many aspects. The consequences are to be seen in the context of historical, cultural, ecological, psychological and sociological levels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Rak 7.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Rak 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Rak 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Matějů 90 kB