text size

Zum Gebrauch des deutschen Dialekts in Untermetzenseifen. Eine sprachbiographische Studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zum Gebrauch des deutschen Dialekts in Untermetzenseifen. Eine sprachbiographische Studie
Title (in czech):
K užití německého dialektu na východním Slovensku. Jazykově biografická studie
Titile (in english):
On the use of a German dialect in Untermetzenseifen. A language biography
Type:
Diploma thesis
Author:
Lucia Rusová
Supervisor:
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Opponent:
PD Dr. Claudia Riehl
Thesis Id:
71749
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
German Studies (GER)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
25/05/2009
Defence result:
Very good
Language:
German
Abstract (in czech):
Tato diplomova prace se zabyva uiivanim nemeckeho nafeCi v Medzeve na vychodnim Slovensku. V tomto smeru poskytuje pohled na soucasny stav, ale i na vyvoj v poslednich letech. V centru pozornosti stoji jedna rodina karpatskych Nemcu, vsechny tfi jeji generace. lednotlive jazykove biografie umoznuji vhled do zmen v uzivani jednotlivych jazyku v repertoaru daneho respondenta v prubehujeho zivota a do faktoru, ktere se na techto zmenach podlleji. Nase pozomost se pfitom soustfedi nejvice na zmeny v pouzivani nareci. Diplomova prace zaroven mapuje vyvoj uzivani dialektu od nejstarsi po nejmladsi generaci teto rodiny.
Abstract:
The present thesis deals with the use of a German dialect in Medzev in Eastem Slovakia. In this respect it provides an overview not only of the current situation, but also of the development in recent years. One concrete family of Carpathian Germans and all its three generations are in the focus of this thesis. Individual language biographies enable a detailed description of the changes in the usage of individual languages in the speaker' s repertory during his life. Furthemore, the language biographies also provide adescription of factors influencing these changes. We predominantly focused on changes in the usage ofthe dialect. The thesis also maps the development of the usage of the dialect from the oldest to the youngest generation in the given family.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lucia Rusová 10.94 MB
Download Attachment to the thesis Lucia Rusová 375.96 MB
Download Abstract in czech Lucia Rusová 80 kB
Download Abstract in english Lucia Rusová 80 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. 110 kB
Download Opponent's review PD Dr. Claudia Riehl 149 kB