velikost textu

Zum Gebrauch des deutschen Dialekts in Untermetzenseifen. Eine sprachbiographische Studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zum Gebrauch des deutschen Dialekts in Untermetzenseifen. Eine sprachbiographische Studie
Název v češtině:
K užití německého dialektu na východním Slovensku. Jazykově biografická studie
Název v angličtině:
On the use of a German dialect in Untermetzenseifen. A language biography
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucia Rusová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Oponent:
PD Dr. Claudia Riehl
Id práce:
71749
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Němčina (GER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Tato diplomova prace se zabyva uiivanim nemeckeho nafeCi v Medzeve na vychodnim Slovensku. V tomto smeru poskytuje pohled na soucasny stav, ale i na vyvoj v poslednich letech. V centru pozornosti stoji jedna rodina karpatskych Nemcu, vsechny tfi jeji generace. lednotlive jazykove biografie umoznuji vhled do zmen v uzivani jednotlivych jazyku v repertoaru daneho respondenta v prubehujeho zivota a do faktoru, ktere se na techto zmenach podlleji. Nase pozomost se pfitom soustfedi nejvice na zmeny v pouzivani nareci. Diplomova prace zaroven mapuje vyvoj uzivani dialektu od nejstarsi po nejmladsi generaci teto rodiny.
Abstract v angličtině:
The present thesis deals with the use of a German dialect in Medzev in Eastem Slovakia. In this respect it provides an overview not only of the current situation, but also of the development in recent years. One concrete family of Carpathian Germans and all its three generations are in the focus of this thesis. Individual language biographies enable a detailed description of the changes in the usage of individual languages in the speaker' s repertory during his life. Furthemore, the language biographies also provide adescription of factors influencing these changes. We predominantly focused on changes in the usage ofthe dialect. The thesis also maps the development of the usage of the dialect from the oldest to the youngest generation in the given family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucia Rusová 10.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucia Rusová 375.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucia Rusová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucia Rusová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta PD Dr. Claudia Riehl 149 kB