velikost textu

Regulační T-lymfocyty pupečníkové krve a jejich vztah ke vzniku diabetu 1.typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulační T-lymfocyty pupečníkové krve a jejich vztah ke vzniku diabetu 1.typu
Název v angličtině:
Cord blood T regulatory cells and their association with development of type 1 diabetes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jindra Norková
Vedoucí:
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
71733
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diabetes mellitus 1.typu - T regulační lymfocyty - pupečníková krev
Klíčová slova v angličtině:
Type 1 Diabetes mellitus - T regulatory lymphocytes - umbilical cord blood
Abstrakt:
Abstrakt Diabetes mellitus 1.typu (T1D) je orgánově specifické autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k nevratné destrukci β buněk pankreatu. Jediná možná léčba je doživotní substituce inzulínem. Konkrétní impuls pro vznik autoimunitní inzulitidy není znám. Roz- voj se předpokládá u geneticky predisponovaného jedince působením faktorů zevního pro- středí. Nezbytnou úlohu při vzniku diabetu 1.typu hraje přítomnost autoreaktivních T- lymfocytů. Naopak s protekcí organismu před autoimunitním onemocněním jsou spojovány T regulační lymfocyty. Předkládaná diplomová práce pojednává o vztahu diabetu 1.typu a T regulačních lymfocytů definovaných jako CD4+CD25+CD127-. Snaží se najít rozdíl v počtu nebo funkč- nosti této populace izolované z pupečníkové krve dětí matek s diabetem 1.typu, s gestačním diabetem a zdravých matek. Během let 2009 - 2011 jsme otestovali 68 vybraných pupeč- níkových krví. Zaměřili jsme se na detekci imunokompetentních buněk v pupečníkové krvi pomocí průtokové cytometrie a také na detekci rozdílů v produkci interferonu γ (IFN-γ) mononukleárními buňkami pupečníkové krve s přidanými vyizolovanými výše specifikova- nými T regulačními buňkami v různých koncentracích. Populaci T regulačních lymfocytů (CD4+CD25+) jsme získali pomocí magnetické separace. Prostřednictvím analýzy na průtokovém cytometru jsme nalezli signifikantní rozdíl u pupečníkových krví dětí matek s T1D oproti pupečníkovým krvím dětí zdravých matek. Průměrná hladina T regulačních buněk z Th lymfocytů je u skupiny T1D signifikantně nižší (p = 0,043). Dále jsme testovali produkci IFN-γ mononukleárními buňkami pupečníkové krve se změněnou koncentrací T regulačních buněk měřených pomocí metod ELISA a ELISpot. Výsledné hodnoty nevykazovala žádný signifikantní rozdíl. Klíčová slova: Diabetes mellitus 1.typu - T regulační lymfocyty - pupečníková krev
Abstract v angličtině:
Abstract Type 1 Diabetes (T1D) is organ-specific autoimmune disease which causes pancreatic beta cells to be irreversibly destroyed. The only possible treatment represents life-lasting insulin administration. The real trigger of destructive insulitis isn’t known. T1D is a multi- factorial disease involving both external and internal factors in the disease pathogenesis. The presence of autoreactive T lymphocytes in pancreas is necessary for development of diabetes. T regulatory cells have protective function in the destructive insulitis. The aim of this diploma thesis was to study cord blood T regulatory cells and their connection to type 1 diabetes development. We tried to find the difference among T regulatory cells in mononuclear cord blood cells (CBMC) in different study groups. Samples were collected from mothers suffering from T1D, gestational diabetes. Healthy controls were tested as well. Sixty-eight samples of cord blood were included in the study among the years 2009 - 2011. Samples were divided into 3 groups (CBMC from children born to T1D mothers, mothers with gestational diabetes and healthy mothers without T1D). CBMC were ana- lysed by flow cytometry. T regulatory cells (defined as CD4+CD25+) were isolated by magnetic separation (MACS). The functional capacity of these cells was studied as well by analysing the effect of different T regulatory cells concentrations to IFN-γ productionin CBMC (this cytokine is a typical representative of Th1 cytokines which are supposed to be prodiabetogeneic). Results from flow cytometry have shown significantly decreased level of T regulatory cells from Th lymphocytes in CBMC from children born to T1D mothers in comparison to samples obtained from babies born to mothers without T1D (p = 0,043). Production of IFN-gama was tested by ELISA and ELISpot. The different concent- rations of T regulatory cells were analysed but no significant differnce in IFN-γ was observed when different concentrations of these cells were added to CBMC. Keywords: Type 1 diabetes - T regulatory cells - cord blood
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindra Norková 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindra Norková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindra Norková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.61 MB