velikost textu

Sloužili jsme vlasti: Biografická vyprávění příslušníků Československé lidové armády v Čáslavi, kteří opustili armádu v důsledku sovětské okupace v srpnu 1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sloužili jsme vlasti: Biografická vyprávění příslušníků Československé lidové armády v Čáslavi, kteří opustili armádu v důsledku sovětské okupace v srpnu 1968
Název v angličtině:
We Served Our Country: Biographical Narrations of the Members of Czechoslovak People's Army in Čáslav, who Left the Army in consequence of Soviet Occupation in August 1968
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jiří Hlaváček
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Id práce:
71682
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hlaváček 32.36 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 59 kB