velikost textu

Dějiny kapucínského kláštera v Třebíči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny kapucínského kláštera v Třebíči
Název v angličtině:
The history of the Capuchin monastery in Třebíč
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Malach
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponent:
PhDr. Ondřej Bastl
Id práce:
71636
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vojtěch Malach: Diplomová práce Dějiny kapucínského kláštera v Třebíči - Resumé Diplomová práce Dějiny kapucínského kláštera v Třebíči se zabývá historií třebíčského kláštera od jeho založení na sklonku 17. století až do jeho zrušení roku 1950. Práce zařazuje regionální dějiny do kontextu českých církevních dějin. Úvodní kapitola nás seznamuje s kapucínským řádem a s jeho rozšířením do českých zemí, následující kapitola pojednává o náboženské situaci v Třebíči před příchodem kapucínů. V dalších kapitolách pak sledujeme osudy třebíčského kapucínského kláštera od příchodu prvních mnichů, dějiny osmnáctého, devatenáctého i dvacátého století. Pozornost je věnována postavám, které sehrály významnou roli v dějinách kláštera, popisu klášterních objektů, řádovým a církevním slavnostem a v neposlední řadě vlivu kapucínů na náboženskou i kulturní situaci města. Cílem práce je přehledně zmapovat historii kláštera a poukázat na kulturní a duchovní přínos kapucínů nejen pro město Třebíč. Přínos práce je spíše regionálního významu, přesto však může být zkoumání užitečné i v širších souvislostech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Malach 933 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Malach 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Malach 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Bastl 176 kB