velikost textu

Osvojení ve světle nového legislativního vývoje v Česku a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvojení ve světle nového legislativního vývoje v Česku a na Slovensku
Název v angličtině:
The adoption in the light of the recent legislative development in the Czech and Slovak Republics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Škopková
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
71571
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Škopková 808 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Škopková 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Škopková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB