velikost textu

The Study of the Molecular Structure of Various Forms of Conducting Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Study of the Molecular Structure of Various Forms of Conducting Polymers using FTIR and Raman Spectroscopies
Název v češtině:
Studium molekulární struktury různých forem vodivých polymerů metodami FTIR a Ramanovy spektroskopie
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Matějka, DrSc.
Konzultant:
RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.
Id práce:
71568
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
polyanilin, oligomery anilinu, Ramanova spektroskopie, FTIR spektroskopie, karbonizace
Klíčová slova v angličtině:
polyaniline, aniline oligomers, Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, carbonization
Abstrakt:
Tato práce se zabývá studiem tenkých vrstev vodivého polymeru polyanilinu především metodami infračervené a Ramanovy spektroskopie, které vyústí ve studium oligomerů anilinu. Ty mají zásadní vliv na vznik jak vrstev polyanilinu, tak jeho nanostruktur. Dále se zabývá karbonizací polyanilinu v jeho různých formách (granulární báze polyanilinu, tenké vrstvy polyanilinové soli, mnohostěnné uhlíkové nanotrubky pokryté tenkou vrstvou polyanilinové soli i báze, polyanilinové nanotrubky/nanotyčinky připravené v přítomnosti ethanolu ve formě soli i báze). Tato dvě témata, oligomery anilinu a karbonizace produktů oxidace anilinu, jsou propojena prací týkající se karbonizace mikrokuliček připravených oxidací anilinu v alkalickém prostředí. Dalšími použitými metodami jsou optická mikroskopie, transmisní a skenovací elektronová mikroskopie, UV–Vis spektroskopie, spektroskopická elipsometrie, širokoúhlý rentgenový rozptyl a termogravimetrická analýza.
Abstract v angličtině:
In this Thesis, the structure of thin films formed by a conducting polymer, polyaniline, was studied using mainly infrared and Raman spectroscopies. That led to the study of aniline oligomers. The oligomers play a key role in the formation of thin films and nanostructures of polyaniline. Furthermore, the Thesis deals with the carbonization of various forms of polyaniline (granular polyaniline base, thin films of polyaniline salt, multi-wall carbon nanotubes coated with polyaniline salt or base, polyaniline nanotubes/nanorods prepared in the presence of ethanol). The two topics, aniline oligomers and carbonization of polyaniline, are connected by a paper concerning the carbonization of microspheres formed during oxidation of aniline in alkaline medium. Optical microscopy, transmission and scanning electron microscopy, UV–Vis spectroscopy, spectroscopic ellipsometry, wide angle X-ray scattering and thermogravimetric analysis were used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. 20.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Matějka, DrSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 146 kB